Over A.A. Bredius, de stichter

Over A.A. Bredius, de stichter

Arnoldus Anthonie Bredius werd geboren in een vrij streng Nederlands Hervormd milieu. Hij was leergierig en begiftigd met een enorm geheugen. In zijn jeugd verdiepte hij zich enthousiast in encyclopedieën, landkaarten, atlassen en reisbeschrijvingen. Bredius ging eigenlijk vanzelfsprekend theologie studeren in Leiden. De degelijke werken in deze bibliotheek over de Heilige Schrift en bijbelexegese, de handboeken voor de godsdienstgeschiedenis, de dogmengeschichte, de geschiedenis van de concilies, de patristiek, de christologie, de pneumatologie, de mariologie, de leer der sacramenten, enz., behoren bij deze periode. Bredius was daarnaast ook nieuwsgierig naar de andere kant van het verhaal, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit een paar zeer gedateerde, psychologische ontrafelingen van de figuur van Jezus Christus die neergelegd zijn in nog steeds aanstootgevende werken als ‘La folie de Jésus’. Dat Bredius ook later aanhanger bleef van de gedachte ‘eenheid-in-verscheidenheid’, of misschien beter ‘eenheid door of bij de gratie van tegenstellingen’ en nieuwsgierig bleef, blijkt uit zijn blijvende belangstelling, in boeken uitgedrukt en door ons bijeen gezet onder de noemer ‘occult’, voor alle mogelijke soorten al dan niet historische, ketterse stromingen, van de Bogomilen, tot Jan Hus, de Rozenkruizers, de Catharen, de Albigenzen, Joachim van Fiore en duivelgenootschappen.

More
boekbredius

Meer lezen over A.A. Bredius?

Arnoldus Anthonie Bredius, Schetsen van een leven

Theo Jansen werpt in dit boek licht op de achtergronden, ervaringen en drijfveren van Arnold Bredius en legt de puzzelstukjes aaneen die het leven schetsen van een man die ondanks het onbegrip en soms de onwil die hij ontmoette geduldig trouw bleef aan zijn principes en idealen. 

De auteur Theo Jansen (1945) studeerde culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doceerde en publiceerde over onderwijs en maatschappelijke vorming en promoveerde op een proefschrift over volwassenenvorming in tijden van globalisering.

Het boek is à € 15 bij de A.A. Brediusstichting te bestellen via brediusstischting@outlook.com