Munten

Munten

Munten, bron van historisch onderzoek

De muntencollectie van de A.A. Brediusstichting, verkregen door schenking, onderscheidt zich door volledigheid en kwaliteit. De munten geven niet alleen een beeld van de financiële perikelen waarmee het Byzantijnse Rijk te kampen had, maar ook van historische, bestuurlijke en culturele ontwikkelingen van de vroege Middeleeuwen tot en met de val van het Rijk in 1453. De muntencollectie is dus een uitstekend vertrekpunt om inzicht geven in de historische ontwikkelingen binnen het Byzantijnse Rijk en dat Rijk ook letterlijk dichterbij brengen. 

More