Van Oost naar West en weer terug: de reliekcultus van Gregorius van Nazianzus en Johannes Chrysostomos in Constantinopel en Rome

Datum
23 januari 2022
14:01 - 16:01


VAN OOST NAAR WEST EN WEER TERUG: DE RELIEKCULTUS VAN GREGORIUS VAN NAZIANZUS EN JOHANNES CHRYSOSTOMOS IN CONSTANTINOPEL EN ROME, voordracht door dr. Mariëtte Verhoeven.

De geschiedenis van de relieken van de patriarchen en oosterse kerkvaders Gregorius van Nazianzus en Johannes Chrysostom is een fascinerend verhaal over hoe zowel de keizer in Constantinopel als de paus in Rome zich deze relieken toe-eigende om daarmee zijn prestige en autoriteit te benadrukken en te vergroten. Tijdens deze lezing wordt u meegenomen naar de Heilige Apostelkerk in het tiende-eeuwse Constantinopel onder Keizer Constantijn VII Porphyrogennetos en naar de Sint-Pieter in Rome aan het eind van de achttiende eeuw onder Paus Gregorius XIII. Duidelijk zal worden dat met name de toe-eigening en het voorbestaan van de cultus van de Oosterse kerkvaders in Rome ervoor gezorgd heeft dat in 2004 de relieken weer ‘terug’ konden worden gebracht naar Istanbul, het voormalige Constantinopel waar ze een plek kregen in de patriarchale kathedraal van St. Joris.

Dr. Mariëtte Verhoeven is onderzoeker Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek focust zich op de cultuurhistorie van vroegchristelijke en Byzantijnse architectuur. In 2010 promoveerde zij op een proefschrift getiteld The Early Christian Monuments of Ravenna: Transformations and Memory. Momenteel is haar onderzoek gericht op met name het Byzantijnse erfgoed van Constantinopel, het huidige Istanbul. Mariëtte publiceerde meerdere boeken en artikelen waaronder ‘Jeruzalem as Palimpsest: The Architectural Footprint of the Crusaders in the Contemporary City’ in het boek The Imagined and Real Jeruzalem in Art and Architecture (2014).

Entrée € 9,-

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda