VAN OOST NAAR WEST EN WEER TERUG: DE RELIEKCULTUS VAN GREGORIUS VAN NAZIANZUS EN JOHANNES CHRYSOSTOMOS IN CONSTANTINOPEL EN ROME, voordracht door dr. Mariëtte Verhoeven

Datum
12 november 2023
00:11


Zondag 12 november, aanvang 15.00 uur: VAN OOST NAAR WEST EN WEER TERUG: DE RELIEKCULTUS VAN GREGORIUS VAN NAZIANZUS EN JOHANNES CHRYSOSTOMOS IN CONSTANTINOPEL EN ROME, voordracht door dr. Mariëtte Verhoeven.

De geschiedenis van de relieken van de patriarchen en oosterse kerkvaders Gregorius van Nazianzus en Johannes Chrysostom is een fascinerend verhaal over hoe zowel de keizer in Constantinopel als de paus in Rome zich deze relieken toe-eigenden om daarmee hun prestige en autoriteit te benadrukken en te vergroten. Tijdens deze lezing wordt u meegenomen naar de Heilige Apostelkerk in het tiende-eeuwse Constantinopel onder Keizer Constantijn VII Porphyrogennetos en naar de Sint-Pieter in Rome aan het eind van de zestiende eeuw onder Paus Gregorius XIII. Met name de toe-eigening en het voorbestaan van de cultus van de Oosterse kerkvaders in Rome heeft ervoor gezorgd dat in 2004 de relieken weer ‘terug’ konden worden gebracht naar Istanbul, waar ze een plek kregen in de patriarchale kathedraal van St. Joris

Mariëtte Verhoeven is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat uit naar de veranderingen die m.n. religieuze vroegchristelijke en Byzantijnse bouwwerken hebben ondergaan in de loop van hun geschiedenis. Aanvankelijk was zij werkzaam als reisleider en organisator van grootse evenementen. Haar promotie was niet gefocust op ‘haar’ stad Istanbul, maar op Ravenna. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Radboud Institute for Culture and History, Nijmegen.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda