RUSSISCHE KUNST TEGEN DE DICTATUUR

Datum
07 november 2022
00:11


RUSSISCHE KUNST TEGEN DE DICTATUUR
Oproer in het Kremlin! – Brand in het Winterpaleis!

van 10.45 tot ca 13.00 uur

Zes voordrachten door dr. Peter van Nunen

  • 24 oktober: 10e-16e eeuw, Godsdiensttwisten, onderdrukking en terreur.
  • 31 oktober: 17e-18e eeuw, Burgeroorlog, absolutisme en opstanden.
  • 07 november: 19e eeuw, Dekabristenopstand in poëzie en schilderkunst.
  • 14 november: 20e eeuw, Oktoberevolutie en de Russische kunstenaars.
  • 12 december: jaren 60 en 70, Non-conformisten in de Russische kunst.
  • 19 december: 2000-2022 Kunst in tijden van Poetin.

De Russische geschiedenis kan verteld worden aan de hand van grote historische gebeurtenissen die verhalen over botsingen van de machthebbers met andere naburige machthebbers. Dat verhaal kan ook verteld worden aan de hand van botsingen van de machthebbers met het eigen volk en rijgt dan kleine en grote oproeren aaneen, van de middeleeuwse antikerkelijke ketterijen van bogomielen en strigolniki tot de broodoproeren uit de twintigste eeuw. Denkers en dichters kozen daarbij steeds vaker de kant van het volk.

Daardoor kan dat verhaal in de tijd verteld worden aan de hand van de kunst en de rol die kunst speelt – het verhaal van schrijvers en schilders uit dat Russische volk die met hun werk de achterkant van de Russische samenleving laten zien en opkomen voor de achtergestelden en onderdrukten. Of het nu gaat om de middeleeuwse iconenschilder Andrej Roebljov die schoonheid creëert als antwoord op moord en bedrog in zijn Vladimirse Rusland, om de 19e-eeuwse dichter Poesjkin die het in zijn poëzie opneemt voor de ballingen die door de tsaar vanuit zijn Petersburgse Winterpaleis naar Siberië gestuurd worden, om de 20e-eeuwse schrijver Michaïl Boelgakov die het stalinistische Rusland genadeloos fileert, of om de 21e-eeuwse romanschrijfster Ljoemila Oelitskaja die in haar roman Een Russische geschiedenis het Rusland van Poetin gelijkstelt aan de onderdrukkende regimes uit communistische tijden: steeds gaat het om het verzet tegen de autocratie en dictatuur, tegen willekeur en onderdrukking, tegen onvrijheid.

De Russische kunst – voorop literatuur en schilderkunst – is één grote schreeuw om vrijheid. De Russische machthebbers hebben dat in alle tijden goed begrepen en hebben in alle tijden die om vrijheid schreeuwende kunstenaars vervolgd, gevangengezet, het land uitgejaagd of gewoon vermoord.

Wees welkom bij 6 lezingen over de verzetskant van het Russische volk en zijn kunstenaars.

Peter van Nunen, tolk-vertaler Russisch/Engels/Duits, was van 1976 tot 1981 als docent verbonden aan de universiteit van Leipzig en promoveerde bij Tindemans op het theater van de Russische regisseur Meyerhold. Vanaf 1991 is hij als docent Russisch werkzaam op diverse opleidingen tot tolk-vertaler. Sinds 1994 geeft hij leiding aan het MNM Ruslandcentrum dat zich richt op kunst en cultuur in Rusland zowel als op de politiek en economie van dat land, waarbij een beeld ontstaat van het interessante spanningsveld tussen die twee polen.

Kosten: € 120,- (6 lezingen van 2 uur; info met jaartallen en namen wordt per lezing verstrekt).

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda