RABBAN SAUMA, EEN CHRISTELIJK NESTORIAANSE MONNIK UIT PEKING, IN PARIJS!, voordracht door prof. dr. Herman Teule.

Datum
27 januari 2024
00:01


Aanvang 14.00 uur.

Rabban Sauma is wel ‘de Chinese Marco Polo’ genoemd. Zijn reis is een soort spiegelbeeld van de tocht die Marco Polo en andere westerse reizigers in diezelfde periode naar het Oosten maakten.

Op het eind van de dertiende eeuw vertrokken hij en een tweede nestoriaanse monnik uit Peking op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Ze zijn er nooit aangekomen. Een van hen werd in Irak gekozen tot patriarch van de eeuwenoude Nestoriaanse Kerk van het Oosten. De andere, Rabban Sauma, werd tot gezant benoemd van de Mongolen die in die periode de heerschappij uitoefenden in Irak. Met goedkeuring van de net gekozen patriarch reisde hij naar Rome om te praten over een mogelijk Romeins-Mongoolse alliantie. Vandaar trok hij verder naar Parijs en Bordeaux.

Het verslag van de reis is bewaard gebleven in het Syrisch. Het is een fascinerend geschrift, dat een inkijk geeft in de verbazing van de monnik over wat hij allemaal aantrof in Europa. Zoveel kerken, zoveel pracht en praal! De kardinalen in Rome waren op hun beurt niet minder verbaasd – ‘Een christen uit het oosten ! Gelooft hij wel in de Drie-eenheid ?’ – en vroegen hem het hemd van zijn lijf.

Herman Teule is emeritus hoogleraar oosters christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Leuven en oud-directeur van het Instituut voor Oosters Christendom (het IvOC) RU, Nijmegen.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda