ONDER VOORBEHOUD: De Heilige Grafkerk in Jeruzalem

Datum
08 november 2020
00:11


DE HEILIG GRAFKERK IN JERUZALEM, voordracht door dr. Mariëtte Verhoeven.

De Heilig Grafkerk is gebouwd op de plek waar volgens de traditie Christus gekruisigd, begraven en herrezen is en daarmee is deze kerk het belangrijkste christelijke bedevaartsoord ter wereld. Tijdens deze lezing krijgt u een virtuele rondleiding door dit complexe en betwiste gebouw dat talloze transformaties onderging in de loop der eeuwen en dat beheerd wordt door verschillende christelijke denominaties. Ook zal aandacht geschonken worden aan recreaties van de Heilig Grafkerk elders in de wereld.

Dr. Mariëtte Verhoeven is onderzoeker Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek focust zich op de cultuurhistorie van vroegchristelijke en Byzantijnse architectuur. In 2010 promoveerde zij op een proefschrift getiteld The Early Christian Monuments of Ravenna: Transformations and Memory. Momenteel is haar onderzoek gericht op met name het Byzantijnse erfgoed van Constantinopel, het huidige Istanbul. Mariëtte publiceerde meerdere boeken en artikelen waaronder ‘Jeruzalem as Palimpsest: The Architectural Footprint of the Crusaders in the Contemporary City’ in het boek The Imagined and Real Jeruzalem in Art and Architecture (2014).

Entrée € 9,-

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda