MAGIËRS, STERRENKIJKERS OF TOCH DRIE KONINGEN?

Datum
11 december 2022
00:12


MAGIËRS, STERRENKIJKERS OF TOCH DRIE KONINGEN? voordracht door Désirée Krikhaar.

Zondag 11 dec, aanvang 14.30 uur.

De Evangelist Matteüs is de enige bron die schrijft over deze mysterieuze wijze mannen: de eerste christelijke pelgrims. Zij kwamen uit het Oosten, volgden een ster naar Bethlehem en brachten drie geschenken mee voor de pasgeboren Koning.

Het beeld, dat wij van de Wijzen uit het Oosten hebben, is door de ‘kunst’ gevormd. Steeds meer legendes werden opgetekend, steeds meer interessante symboliek kregen zij toebedeeld. Mede daardoor veranderde het uiterlijk van de Magiërs tot de alom bekende Drie Koningen. Keizerin Helena wist tijdens haar bedevaart door het Heilige Land zelfs hun relieken te bemachtigen.

Wie waren zij, wat was hun naam, waren zij écht met z’n drieën, wanneer kwamen zij bij de geboortegrot van Jezus aan? Hoewel wij eigenlijk niets van hen weten, spelen zij een sleutelpositie in de vroegchristelijke wereld. Misschien wordt door hen wel het geboortejaar van Jezus ontsluierd en de kindermoord van Bethlehem verklaard.

In de lezing worden vragen gesteld en (mogelijk) beantwoord door feiten en overleveringen en illustraties van de Magiërs/Koningen in Oost en West naast elkaar te plaatsen.

Een passende inleiding op het aanstaande Kerstfeest!

Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Désirée is een zeer gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van boeken en artikelen over orthodoxe kunst.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda