KLEDING ALS SPIEGEL VAN AUTORITEIT: BYZANTIJNSE KERKELIJKE KLEDING EN DE NAVOLGING ERVAN IN NUBIË, voordracht door dr. Karel Innemée

Datum
27 maart 2022
14:03 - 16:03


KLEDING ALS SPIEGEL VAN AUTORITEIT: BYZANTIJNSE KERKELIJKE KLEDING EN DE NAVOLGING ERVAN IN NUBIË, voordracht door dr. Karel Innemée

Kleding biedt niet alleen bescherming van het lichaam, maar is ook een vorm van non-verbale communicatie en zegt iets over de plaats van de drager in de maatschappij. Uniformen laten zien wat voor autoriteit een persoon heeft en namens wie hij/zij die autoriteit uitoefent. Kerkelijke kleding is eigenlijk een soort uniform en verwijst in laatste instantie naar goddelijke autoriteit. In de late oudheid en de vroeg-Byzantijnse tijd ontstond dit systeem van visuele uitdrukking van hiërarchie, waarin ook de machtsverhouding tussen kerk en staat tot uitdrukking kwam. Ten tijde van Justinianus werd Nubië tot het christendom bekeerd en vrijwel direct werd hier de Byzantijnse kerkelijke en imperiale dracht geïmiteerd. De lezing gaat in op de oorsprong van de kerkelijke kleding in Byzantium en de manier waarop in Nubië Byzantium als een rolmodel werd gezien als het ging om de verhouding tussen kerk en staat en hoe dit in de kleding tot uitdrukking kwam.

Karel Innmée studeerde kunstgeschiedenis, archeologie en Egyptologie in Leiden en is gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Divinity in Melbourne. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de christelijke cultuur van het Nijlgebied.

Entrée € 9,-

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda