INTENSIEVE CURSUS ICOONSCHILDEREN o.l.v. Cristinel Ioan Pâslaru.

Datum
08 juni 2024 - 15 juni 2024
00:06


Al vanaf haar oprichting organiseert de A.A. Brediusstichting eenmaal per jaar een intensieve cursus icoonschilderen. Al geruime tijd wordt deze cursus gegeven door de uit Iaşi, Roemenië, afkomstige icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru. Cristinel Pâslaru kreeg zijn opleiding tot icoonschilder in de Byzantijnse traditie aan de Faculteit voor Theologie in Iaşi. Sinds 2000 zet hij zich als icoonschilder in voor de oecumene. Pâslaru schildert iconen in opdracht van privépersonen en van kerken en kloosters in Roemenië en vooral in Engeland. Zijn werk is regelmatig te zien op tentoonstellingen. Hij geeft cursussen icoonschilderen in Roemenië, Engeland en Nederland.

Afbeeldingen van de icoon die centraal staat gedurende deze week worden t.z.t. toegestuurd aan de cursisten samen met mogelijke formaten van het mee te brengen paneel. Voor deze icoon werkt Pâslaru details uit van de elkaar opvolgende fasen in het schilderproces.

De cursisten worden op zaterdag 8 juni tussen 17.00 en 18.00 uur verwacht voor de eerste kennismaking en de voorbereiding op de cursus. Op 15 juni wordt de cursus rond 19.00 uur na de avondmaaltijd afgesloten.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda