Icoonschilderen o.l.v. Cristinel Paslaru

Datum
12 juni 2019 - 19 juni 2019
00:06


INTENSIEVE CURSUS ICOONSCHILDEREN o.l.v. de Roemeense icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru.

Al vanaf haar oprichting organiseert de A.A. Brediusstichting eenmaal per jaar een intensieve cursus icoonschilderen. Al geruime tijd wordt deze cursus gegeven door de uit Iaşi, Roemenië, afkomstige icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru. Het aantal aanmeldingen is al zo hoog dat de cursus zeker door zal gaan.

Cristinel Pâslaru kreeg zijn opleiding tot icoonschilder in de Byzantijnse traditie aan de Faculteit voor Theologie in Iaşi. Sinds 2000 zet hij zich als icoonschilder in voor de oecumene. Pâslaru schildert iconen in opdracht van privépersonen en van kerken en kloosters in Roemenië en vooral in Engeland. Zijn werk is regelmatig te zien op tentoonstellingen. Hij geeft cursussen icoonschilderen in Roemenië, Engeland en Nederland.

Al lang voor de val van Constantinopel in 1453 hadden Byzantijnse geleerden en kunstenaars een veilig heenkomen gezocht en gevonden in Italië, vooral in Venetië. Hun invloed op de ontwikkelingen in de vroege Renaissance was van groot belang. Het werk van ‘proto-Renaissancistische’ Italiaanse schilders zoals Cimabue en Duccio wordt ook wel neo-Byzantijns genoemd. In hun schilderingen hanteerden zij de ‘Griekse’ stijl, de ‘Maniera Greca’, waarvoor Vasari in zijn Le Vite overigens geen goed woord over had! Gedurende de cursus icoonschilderen 2019 concentreren de deelnemers zich op een neo-Byzantijnse, Italiaanse voorstelling van de Moeder Gods. Hiervoor werkt Pâslaru details uit van de elkaar opvolgende fasen in het schilderproces. Meer informatie volgt.

De cursisten worden op woensdag 12 juni tussen 17.00 en 18.00 uur verwacht voor de eerste kennismaking en de voorbereiding op de cursus. Op 19 juni wordt de cursus rond 19.00 uur na de avondmaaltijd afgesloten.

Kosten voor deelname, inclusief alle maaltijden en exclusief materialen en overnachtingen, € 380,-. Voor overnachtingen in of in de buurt van het kasteel geldt een gemiddelde prijs van € 20 p.p. per nacht.

De cursus icoonschilderen 2019 kan doorgang vinden bij een minimum aantal deelnemers van acht.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda