HYMNOS AKATHISTOS, voordracht door prof. dr. Bert Groen

Datum
24 februari 2024
00:02


Aanvang 14.00 uur

De ‘hymne die niet zittend’, maar staand wordt gezongen is een van de oudste gezangen ter ere van de Moeder Gods Maria. De tekst is vermoedelijk in het begin van de zesde eeuw ontstaan en is anoniem overgeleverd. Hij bestaat uit een inleidende strofe en 24 alfabetisch geordende strofen en bezingt de boodschap van de engel aan Maria en de gebeurtenissen bij de geboorte van Jezus (Lukas 1 en 2). Tevens overweegt hij het mysterie van de goddelijke menswording en de grote betekenis van de Moeder Gods. De Akathistos Hymne is een literair en theologisch meesterwerk en een hoogtepunt in de lange geschiedenis van de Griekse poëzie, bovendien is hij van grote invloed geweest op de spiritualiteit rond Maria in Oost en West. Ook in de iconenkunst en in miniaturen heeft hij zijn sporen achtergelaten met beeltenissen die de inhoud van dit gezang weergeven. De vieringen waarin de hymne wordt gezongen – tijdens de Grote Veertigdagentijd voor Pasen – zijn geliefd in de orthodoxe kerken en de Byzantijns-katholieke kerken.

En dat de lezing aanvankelijk precies op 25 maart gehouden zou worden is geen toeval, want de hymne is nauw verbonden met het feest van Maria Boodschap, dat op die dag in Oost en West wordt gevierd.

Bert Groen is emeritus-hoogleraar liturgiewetenschap en sacramentele theologie aan de Universiteit van Graz. Daar was hij ook hoogleraar interculturele en interreligieuze Balkanstudies. Hij is gasthoogleraar aan het Pauselijk Oosters Instituut in Rome en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voordat hij en zijn vrouw Anna naar Oostenrijk verhuisden was hij verbonden aan het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda