HET KRUIS EN HET EI, tentoonstelling i.s.m. de Stichting Geldersche Kasteelen

Datum
11 april 2020 - 13 april 2020
12:04 - 17:04

Locatie
Kasteel Hernen


HET KRUIS EN HET EI, tentoonstelling i.s.m. de Stichting Geldersche Kasteelen.

Deze twee oeroude symbolen, die in christelijke en in profane zin geduid kunnen worden, liggen in hun betekenissen dicht bij elkaar. Niet voor niets staat Pasen in het teken van zowel het kruis als het ei. Kruisjes en eieren, voor het grootste gedeelte 19e-eeuws en afkomstig uit Oost-Europa, kunt u rond Pasen bewonderen. U kunt ervan overtuigd zijn ‘eieren voor uw geld te krijgen’.

Het kruis staat voor hoop en leven, in de vorm van een wiel voor de magische gang van de zon en in de vorm van een hakenkruis voor geluk (!). Na Christus’ Kruisdood werd het een bijna exclusief christelijk symbool, dat niet alleen verwijst naar zijn leed en lijden maar, door zijn dood, ook naar de hoop, de verlossing en het nieuwe leven.

Natuurlijk kennen we ook ons ‘dagelijks kruisje’ en ‘het kruisje van ieder huisje’, maar daar gaat de tentoonstelling niet over!

Het ei heeft tot de verbeelding van vele volkeren gesproken en figureert in vele mythen over het ontstaan van de wereld. De Egyptische god Re bijvoorbeeld werd uit een ei geboren, evenals de hindoeïstische god Brahma. Een van de vele roerende scheppingsverhalen, zoals dat opgetekend is door T. Ajtmatov in zijn prachtige roman De Bonte Hond die langs de zee loopt, willen we u niet onthouden. Hoofdfiguur in deze mythe, die stamt uit de traditie van het Siberische volk, de Nivchen, is de eend Loevre en ware die er niet geweest, ‘dan zou land nu geen weerstand bieden aan water en water niet aan land’. Voor het begin der tijden was er alleen maar water dat uit zichzelf ontstaan was en daarboven vloog toen, moederziel alleen, die gewone wilde eend die haar ei kwijt moest. Bij gebrek aan ook maar een enkele grasspriet, vlocht zij tenslotte een nest van haar eigen veren en deponeerde dat op de golven. En vanuit dat drijvende nest vormde zich de aarde.

Het christendom kent de vergelijking van de uit het graf verrijzende Christus met het kuiken dat uit de schaal kruipt. De lege dop is het symbool van de dood en het hele ei dat van het leven. En daarmee symboliseert het ei, evenals het kruis, hoop en (nieuw) leven.

Informatie: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda