Didaskalíon X, oosters christendom en westerse cultuur

Datum
14 februari 2020
10:02

Locatie
Kasteel Hernen


Didaskalíon X, oosters christendom en westerse cultuur, twee studiebijeenkomsten o.l.v. drs. Leo van Leijsen. Het thema van de bijeenkomsten is het verrassend actuele onderwerp VREEMDELINGSCHAP EN GASTVRIJHEID. (Op 17 januari vond de eerste studiebijenkomst over dit onderwerp plaats.)

Didaskalíon past op bescheiden wijze vormen van geestelijke lezing, lectio divina, en dito gesprek, collatio, toe. Relevante teksten uit de Bijbel en van de kerkvaders worden samen gelezen en besproken.

Er is – facultatief – voorzien in een bezoek aan een dienst in een oosterse parochie op een nader af te spreken zondag in het voorjaar.

Leo van Leijsen is theoloog, verbonden aan de Katholieke Vereniging voor Oecumene als medewerker Oosterse Kerken.

Prijs voor deelname, inclusief reader en lunches, € 50,-.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda