DIDASKALÍON X, oosters christendom en westerse cultuur, de eerste twee van zes studiebijeenkomsten op drie dagen o.l.v. drs. Leo van Leijsen

Datum
17 januari 2020
10:01 - 16:01


Didaskalíon X, oosters christendom en westerse cultuur, de eerste twee van zes studiebijeenkomsten op drie dagen o.l.v. drs. Leo van Leijsen. Het thema van de bijeenkomsten is het verrassend actuele onderwerp VREEMDELINGSCHAP EN GASTVRIJHEID. (De volgende bijeen-komsten zijn op 14 februari en 13 maart.)

Didaskalíon past op bescheiden wijze vormen van geestelijke lezing, lectio divina, en dito gesprek, collatio, toe. Relevante teksten uit de Bijbel en van de kerkvaders worden samen gelezen en besproken. Nadere informatie volgt.

Er is – facultatief – voorzien in een bezoek aan een dienst in een oosterse parochie op een nader af te spreken zondag in het voorjaar.

Leo van Leijsen is theoloog, verbonden aan de Katholieke Vereniging voor Oecumene als medewerker Oosterse Kerken.

Deelname, inclusief reader, koffie, thee, lunches: € 75,-.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda