De icoon van de Heilige Drie-eenheid, door Joris van Ael

Datum
14 december 2019
14:12 - 16:12


Op zaterdag 14 december geeft de ook in Nederland bekende en gewaardeerde Vlaamse icoonschilder Joris van Ael een lezing over de icoon van de Heilige Drie-eenheid. De lezing valt uiteen in twee gedeelten. In het eerste gedeelte gaat hij in op de patristische exegese van de Gastvrijheid van Abraham en geeft hij een historische schets van de ontwikkeling van de iconografie van de H. Drie-eenheid. Het tweede gedeelte wijdt hij aan het ‘lezen’ van de beroemde icoon van Andrej Rublev in theologische en spirituele zin.

Joris van Aal stamt uit een kunstenaarsgezin. Zijn vader was een gerenommeerd graficus en leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Sinds 1979 is Joris Van Ael zelfstandig iconograaf. Hij ontving zijn vorming bij twee orthodoxe leermeesters te Parijs, Bernard Frinking en Leonid Ouspensky. Hij realiseerde verschillende belangrijke opdrachten waaronder een passiecyclus in 16 iconen voor de St. Antoniusparochie van Brasschaat. Sinds 1998 leidt hij sessies iconografie in de abdij van Averbode. Tentoonstellingen van zijn werk waren te zien in Gent, Leuven, Brugge en Antwerpen. In 1996 verscheen zijn boek Mijn lied draagt uw Naam door de tijden, een studie over liturgie, symbolen en iconen.