BYZANTIJNSE MANUSCRIPTEN, voordracht door drs. Désirée Krikhaar.

Datum
26 februari 2022
14:02 - 16:02


BYZANTIJNSE MANUSCRIPTEN, voordracht door drs. Désirée Krikhaar.

Byzantijnse handschriften beperken zich niet tot religieuze schriftrollen en boeken, zoals vaak wordt verondersteld. Goed opgeleide schrijvers – die 50 tot 100 keer zo veel als een gewone arbeider verdienden – schreven en illustreerden voor opdrachtgevers uit alle geledingen van de bevolking liturgische en theologische boeken, maar ook historische en militaire werken, documenten, wetboeken, medische boeken, encyclopedieën en atlassen. Naar schatting is slechts 2% van hun productie bewaard gebleven.

In de lezing zal een deel van die rijke Byzantijnse erfenis voor het voetlicht worden gebracht, met nadruk op juist de niet-religieuze en vaak meer onbekende geschriften. Deze boeken geven een prachtig inzicht in de Byzantijnse visie op de wereld en haar geschiedenis en de stand van de wetenschap.

Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Désirée is een zeer gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van boeken en artikelen over orthodoxe kunst.

Entrée € 9,-

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda