ALEXANDER DE GROTE EN BYZANTIUM

Datum
13 november 2022
00:11


ALEXANDER DE GROTE EN BYZANTIUM, voordracht door prof. dr. Faustina Doufikar-Aerts.

Zondag 13 nov. Aanvang 14.30 uur.

Gedurende het lange bestaan van het Byzantijnse rijk, dat in 1453 ten einde kwam met de inname van Constantinopel, ontwikkelde zich een rijkgeschakeerde beeldvorming over het leven van Alexander de Grote (356-323 v. Chr.). Binnen het rijk en aan de steeds wisselende grenzen bestonden uiteenlopende Alexander tradities die behouden zijn gebleven in historische en literaire werken en in de kunst. Een extra dimensie aan het imago van Alexander heeft gestalte gekregen in de vele miniaturen, waarop Alexander en zijn verrichtingen werden geportretteerd. Welk Alexanderbeeld komt naar voren in de Byzantijns- en middel-Griekse epiek en daarnaast ook in de Armeense en Arabische Alexanderroman, de Syrische apocalypsen en in de Perzische en Osmaanse Iskandarname’s en vorstenspiegels?

Faustina Doufikar-Aerts is hoogleraar Arabisch en Islamstudies aan de VU Amsterdam. Het zwaartepunt van haar onderzoek ligt in de cultuurgeschiedenis van de Islamitische wereld en de transformatie van literaire thema’s uit de klassieke, Hellenistische en Byzantijnse wereld in de context van het Islamitische cultuurgebied. Zij is de auteur van Alexander Magnus Arabicus, een standaardwerk over Alexander de Grote in de Arabische literatuur en volkstraditie.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@outlook.com

Terug naar agenda