Boeken

Boeken

De stille getuigen op de boekenplanken

De privécollectie van A.A. Bredius vormt de kern van de stichtingsbibliotheek. Zoals dat bij iedere privébibliotheek het geval zal zijn, weerspiegelt ook deze verzameling de interesses en de geestelijke levensloop van een mens, in het geval van Bredius kan daaraan toegevoegd worden, van een vergeestelijkt, zoekend mens.

More