Bestuur

Bestuur

Bestuurssamenstelling: Voorzitter, penningmeester, secretaris, overige bestuursleden

Danielle Slootjes, Mariette Verhoeven, Theo Theunissen en Martijn Prins 

Beloningsbeleid: De leden van het Bestuur genieten ten laste van der stichting geen beloning

Danielle

Daniëlle Slootjes

Daniëlle Slootjes is universitair docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een studie Klassieke Talen in Groningen en een historisch promotieonderzoek in de VS woont en werkt ze sinds 2004 in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op massagedrag in Rome en Constantinopel, op de overgangsperiode tussen Oudheid en Middeleeuwen zowel in het Westen als in het Oosten, op Laat-Romeinse en Byzantijnse bestuursstructuren, en op ontwikkelingen in het vroege Christendom.

mariette 1

Mariëtte Verhoeven

Mariëtte Verhoeven is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat uit naar de veranderingen die m.n. religieuze vroeg-christelijke en Byzantijnse bouwwerken hebben ondergaan in de loop van hun   geschiedenis. Aanvankelijk was zij werkzaam als reisleider en organisator van grootse evenementen. Haar promotie was niet gefocust op ‘haar’ stad Istanbul, maar op Ravenna. Zij kreeg het vrijwel onmogelijke voor elkaar: een 8/10eaanstelling als onderzoeker (vrijwel) zonder onderwijsverplichting aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, afdeling kunst en cultuurwetenschappen. Samen met Daniëlle werkt ze aan een Nederlandstalige, breed toegankelijke geschiedenis van het Byzantijnse Rijk.

theo

Theo Theunissen

Theo Theunissen is hoofddocent en onderzoeker op het gebied van computer architectuur,  aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), afdeling ICA. Hij studeerde filosofie en daarna kunstmatige intelligentie. Deze studies combineert hij in een promotieonderzoek naar de ontwikkelingen in de programmatuur-technologie in een richting die steeds meer uitgaat van verbale communicatie en interactie binnen kleine teams. Hij is oprichter van een stichting die zich ten doel stelt overheden ervan te overtuigen onbetaalbare financiële schulden van mensen om te zetten in schulden aan de maatschappij, af te lossen door werk voor die maatschappij. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van virtuele hulpmiddelen om de loopvaardigheid van mensen die getroffen zijn door CVA te verbeteren.

martijn

Martijn Prins

Martijn Prins is als architect afgestudeerd aan de TU Delft. Ook hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van gebouwen maar richt zich daarbij planologisch op een juiste inbedding van die  bouwwerken in een moderne, stedelijke en/of landschappelijke omgeving en vooral ook in een sociale context. Als architect zoekt hij naar verbanden in de stedenbouw en gaat voor duurzaamheid en respect voor omgeving en historie. Hij is verbonden aan architectenbureau DAAD te Beilen.