A. A. Brediusstichting

A. A. Brediusstichting

Komende activiteiten
 • Hein van Dolen

  Spraakmakende Byzantijnse keizerinnen, voordracht door drs. Hein van Dolen

  29 september 2019 @ 14:09 – 16:09 – Spraakmakende Byzantijnse keizerinnen Niet minder dan 99 keizerinnen hebben in de lange geschiedenis van het Byzantijnse rijk op de troon gezeten. Velen bleven op de achtergrond en blonken slechts uit door vroomheid en goede werken, maar er waren ook vrouwen bij die voor sensatie zorgden. Elk meisje kon in Constantinopel keizerin worden. Schoonheid telde meer […]

 • magdalena kuhn

  Ethiopische en Koptische liturgieën en hun muziek, twee christelijke orthodoxe culturen, voordracht door dr. Magdalena Kuhn

  03 november 2019 @ 14:11 – 16:11 – Ethiopische en Koptische liturgieën en hun muziek, twee christelijke orthodoxe culturen Vaak worden deze twee tradities op een lijn gesteld en je hoort opmerkingen zoals ‘Koptische muziek is toch die vrolijke muziek uit Ethiopië’. Hoe verschillend echter deze beide bijna even oude, liturgische culturen zijn, zal in deze lezing besproken worden. In het eerste deel […]

 • joris van Ael

  De icoon van de Heilige Drie-eenheid, door Joris van Ael

  14 december 2019 @ 14:12 – 16:12 – Op zaterdag 14 december geeft de ook in Nederland bekende en gewaardeerde Vlaamse icoonschilder Joris van Ael een lezing over de icoon van de Heilige Drie-eenheid. De lezing valt uiteen in twee gedeelten. In het eerste gedeelte gaat hij in op de patristische exegese van de Gastvrijheid van Abraham en geeft hij een historische schets […]

Nieuws